Menu
Vì sao chọn chúng tôi
Công ty TST là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ xây lắp, bảo dưỡng và hỗ trợ vận hành cho các thiết bị viễn thông cùng các thiết bị phụ trợ trên mọi miền của đất nước, các vùng sâu, vùng xa.
  • Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), là một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa...
  • Sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở tối đa hoá lợi ích cho khách hàng và nâng cao lợi nhuận của Công Ty.
  • Bảo dưỡng : Không có khách hàng phàn nàn trong kỳ bảo dưỡng .Công Tác Xây Lắp Đảm Bảo 100% các công trình đạt các chỉ tiêu kỹ thuật khi nghiệm thu.
Quan hệ cổ đông