Menu

Thông báo bán đấu giá cổ phần của tập đoàn VNPT tại Công ty TST

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT công khai đấu giá Cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.

Có thể bạn quan tâm