Menu

Thông báo số 1496/TB-SGDHN ngày 17/12/2018 (v/v Không tổ chức đấu giá bán cổ phần của Cty TST do Tập đoàn BCVT Việt Nam sở hữu)

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 21/12/2018.

Tuy nhiên, do cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức, nên Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của TST do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 21/12/2018.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html

Có thể bạn quan tâm