Menu

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giám định do Tổng cục Tiêu chuẩn Chất lượng cấp cho TST

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giám định số 3716/ TĐC-HCHQ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST ngày 17 tháng 12 năm 2018.

.

Có thể bạn quan tâm