Menu

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST

Hội đồng Quản trị - Ban Lãnh đạo Công ty:

Ông Đặng Đức Khôi

Ông Phan Sỹ Kiên

Ông Đặng Quang Trung

Ông Lê Anh Toàn  

Ông Nguyễn Thanh Hải

Ông Nguyễn Ngọc Quân

 

Ông Phan Sỹ Kiên

Ông Đặng Quang Trung

Ông Lê Anh Toàn

Ông Trần Trung Hiếu

Bà Hà Hải Yến

Ông Phạm Văn Khánh

Ông Nguyễn Văn Minh

Bà Đậu Phương Anh

- Chủ tịch HĐQT

- Phó Chủ tịch HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Trưởng Ban kiểm soát

 

- Tổng Giám đốc

- Phó Tổng Giám đốc

- Phó Tổng giám đốc 

- Trưởng phòng KTTKTC

- Trưởng phòng Tổ chức

- Phó phụ trách phòng Hành chính

- Phó phụ trách phòng KTĐK

- Thư ký Công ty


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

 

Có thể bạn quan tâm

  • 04/01/2019
    1. Hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao về các chỉ tiêu: Doanh thu 152 tỷ, lợi nhuận 3,1 tỷ 2. Bảo dưỡng, Sửa...
  • 06/08/2017
    Sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở tối đa hoá lợi ích cho khách hàng và nâng cao lợi...
  • 06/08/2017
    Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam...