Menu

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST

- Hội đồng Quản trị: 

Ông Nguyễn Thanh Hải

Ông Nguyễn Xuân Hiển

Ông Phạm Trần Hòa

Ông Nguyễn Văn Đán

Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng

 

- Ban Lãnh đạo Công ty:

Ông Nguyễn Xuân Hiển

Ông Đặng Quang Trung

Ông Lê Anh Toàn

Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng

Ông Trần Trung Hiếu

 

 

- Chủ tịch HĐQT

- Phó Chủ tịch HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Ủy viên HĐQT

 

 

- Tổng Giám đốc

- Phó Tổng Giám đốc

- Phó Tổng giám đốc 

- Phó Tổng giám đốc 

- Trưởng phòng KTTKTC

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

 

Có thể bạn quan tâm

  • 04/01/2019
    1. Hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao về các chỉ tiêu: Doanh thu 152 tỷ, lợi nhuận 3,1 tỷ 2. Bảo dưỡng, Sửa...
  • 06/08/2017
    Sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở tối đa hoá lợi ích cho khách hàng và nâng cao lợi...
  • 06/08/2017
    Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam...