Menu

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Kiểm định do Tổng cục Tiêu chuẩn Chất lượng cấp cho TST

Tổng cục Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định số 3630/TĐC-HCHQ ngày 11/12/2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST

.

Có thể bạn quan tâm