Menu

TST tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2017

Ngày 29/05/2018, tại nhà khách Bộ Quốc Phòng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2017.

 

Thành phần tham dự Đại hội gồm có: Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc điều hành, các Cổ đông và CBCNV công ty.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017, cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018, các Cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Sau khi giải trình các thắc mắc của Cổ đông, đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung. 

Xin trân thành cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự và ủy quyền để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST, diễn ra thành công tốt đẹp. Mong các Quý cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng các hoạt động của Công ty trong thời gian tới.


Một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm