Menu

Thông báo tuyển dụng năm 2015 của công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST

.

.

Có thể bạn quan tâm

  • 22/03/2019
                Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST) là đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu...
  • 27/04/2017
    Hiện nay, Công ty TST có nhu cầu tuyển dụng nhân lực thamg gia lắp đặt các trạm BTS, đo kiểm các công trình viễn thông...