Menu

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 (kèm theo giấy đăng ký và giấy ủy quyền)

Kính gửi các Cổ đông Công ty TST

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ động đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Có thể bạn quan tâm


giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |