Menu

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật viễn thông TST xin gửi tới các Quý cổ đông bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017, bao gồm:

1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 29/05/2018)

2. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và dự kiến kế hoạch 2018

3. Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2017

4. Báo cáo của ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

5. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thức ngày 31 thánh 12 năm 2017

Có thể bạn quan tâm


thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |