Chúc mừng năm mới 2019!         Happy new year 2019!

Menu

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật viễn thông TST xin gửi tới các Quý cổ đông bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017, bao gồm:

1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 29/05/2018)

2. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và dự kiến kế hoạch 2018

3. Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2017

4. Báo cáo của ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

5. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thức ngày 31 thánh 12 năm 2017

Có thể bạn quan tâm


giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |