Menu

QĐ số 06/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 1

.

.

Có thể bạn quan tâm