Menu

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/04/2018

Sáng 06/04/2018, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ Kĩ thuật Viễn thông (TST) đã tiến hành họp tại trụ sở chính của công ty (số 4, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội). Sau buổi họp hội đồng quản trị đã đưa ra nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.

.

Có thể bạn quan tâm