Menu

Giải trình NNCL của ý kiến ngoại trừ trong BCTC hợp nhất của Cty TST đã được soát xét của kiểm toán vào ngày 31/12/2016

.

.

Có thể bạn quan tâm