Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST)

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST)
vietnamese english

Thông báo cổ đông

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Ngày 01/10/2010 ông Phan Sỹ Kiên - Kế toán trưởng là người được Công ty TST ủy quyền làm "Nhân viên công bố thông tin" thay bà Chu Thị Phương Liên (nghỉ sinh con). Nay bà Chu Thị Phương Liên đã hết chế độ nghỉ thai sản và đi làm bình thường vì vậy Công ty TST làm công văn thông...

Chi tiết...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (7)