Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST)

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST)
vietnamese english

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST.
 

Hội đồng Quản trị - Ban Lãnh đạo Công ty:
 

Ông Đặng Đức Khôi

Ông Phan Sỹ Kiên

Ông Đặng Quang Trung

Ông Nguyễn Văn Minh   

Ông Cao Hồng Việt

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Ông Phan Sỹ Kiên

Ông Lê Anh Toàn  

Ông Đặng Quang Trung

Ông Trần Trung Hiếu

Ông Nguyễn Văn Minh

Ông Phạm Văn Khánh

Bà Đậu Phương Anh

Ông Giang Sơn Thắng

- Chủ tịch HĐQT

- Phó Chủ tịch HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Trưởng Ban kiểm soát

- Tổng Giám đốc

- Phó Tổng Giám đốc

- Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KHKD

- Trưởng phòng KTTKTC

- Phó phụ trách phòng KTĐK

- Phó phụ trách phòng Hành chính

- Thư ký Công ty

- Trưởng phòng Tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)