Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST)

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST)
vietnamese english

Giới thiệu

Chính sách chất lượng

Với phương châm "Sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và nâng cao lợi nhuận của Công ty." Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST) cam kết cung cấp dịch vụ, sản phẩm có chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu khách hàng và...

Chi tiết...

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), là một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa vào năm 2000. Công ty TST là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các...

Chi tiết...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12)